شروع جشنواره پاپ آپ دانلودهای

به مناسبت افتتاح سیستم اختصاصی پاپ آپ سایت دانلودهای و عید سعید فطر، جشنواره پاپ آپ سایت دانلودهای آغاز گردید. در مدت جشنواره قیمت پاپ آپ ها 3 تومان تعیین گردیده و برای بسته های پیشنهادی زیر تخفیف نیز در نظر گرفته شده است. با خرید هر بسته، تعداد پاپ آپ در طی حداقل 30 روز و با با خرید دو بسته، تعداد پاپ آپ در طی حداقل 60 روز و با خرید سه بسته، تعداد پاپ آپ ها در طی حداقل 90 روز اجرا خواهند شد.

(A) بسته شماره یک (حداکثر روزانه 500 آی پی) :

  • A1: خرید یک بسته 15000 آی پی در طی حداقل 30 روز = با تخفیف 5 درصدی فقط 42750 تومان
  • A2: خرید دو بسته همزمان 30000 آی پی در طی حداقل 60 روز = با تخفیف 7 درصدی فقط 83700  تومان
  • A3: خرید سه بسته همزمان 45000 آی پی در طی حداقل 90 روز = با تخفیف 10 درصدی فقط 121500 تومان

(B) بسته شماره دو (حداکثر روزانه 1000 آی پی) :

  • B1: خرید یک بسته 30000 آی پی در طی حداقل 30 روز = با تخفیف 5 درصدی فقط 85500 تومان
  • B2: خرید دو بسته همزمان 60000 آی پی در طی حداقل 60 روز = با تخفیف 7 درصدی فقط 167400  تومان
  • B3: خرید سه بسته همزمان 90000 آی پی در طی حداقل 90 روز = با تخفیف 10 درصدی فقط 243000 تومان

نکته 1: تعداد آی پی های کمتر با همان نرخ جشنواره 3 تومان برای هر آی پی محاسبه خواهد شد.

نکته 2: برای درخواست آی پی روزانه بیش از 1000 آی پی از طریق ارتباط با ما یا ایمیل های downloadhi.ir@gmail.com و bikarane.ir@gmail.com ارتباط برقرار نمایید.

نکته 3: پس از انتخاب بسته مورد نظر برای ادامه ی فرایند ثبت تبلیغ و فعال سازی آن با ما از طریق ارتباط با ما یا ایمیل های downloadhi.ir@gmail.com و bikarane.ir@gmail.com مکاتبه نمایید.